NT$12,000

雲嘉南-飲料調製丙級證照-假日班

by: k2839990@gmail.com in: , , ,

雲嘉南 HACCP 蛋糕餅乾麵包 餐飲證照 烘焙證照 烘焙教室...

0 報名人數

上架教室 : k2839990@gmail.com
NT$12,000

雲嘉南-飲料調製丙級證照-平日班

by: k2839990@gmail.com in: , , ,

雲嘉南 HACCP 蛋糕餅乾麵包 餐飲證照 烘焙證照 烘焙教室...

0 報名人數

上架教室 : k2839990@gmail.com
NT$32,000

雲嘉南-飲料調製乙級證照-假日班

by: k2839990@gmail.com in: , , ,

雲嘉南 HACCP 蛋糕餅乾麵包 餐飲證照 烘焙證照 烘焙教室...

0 報名人數

上架教室 : k2839990@gmail.com
NT$10,000

雲嘉南-餐旅服務丙級證照-假日班

by: k2839990@gmail.com in: , , , , , ,

雲嘉南 HACCP 蛋糕餅乾麵包 餐飲證照 烘焙證照 烘焙教室...

0 報名人數

上架教室 : k2839990@gmail.com
NT$10,000

高屏澎金-中餐素食烹調丙級證照

by: cookerwu@yahoo.com.tw in: , , ,

高屏澎金 HACCP 蛋糕餅乾麵包 餐飲證照 烘焙證照 烘焙教室...

1 報名人數

上架教室 : cookerwu@yahoo.com.tw
NT$10,000

高屏澎金-中餐葷食烹調丙級證照

by: cookerwu@yahoo.com.tw in: , , ,

高屏澎金 HACCP 蛋糕餅乾麵包 餐飲證照 烘焙證照 烘焙教室...

0 報名人數

上架教室 : cookerwu@yahoo.com.tw